Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις του ορθού & διορθική ολική εκτομή ορθού & μέσο-ορθού

Η περιοχή της πυέλου αποτελεί μία δύσκολη περιοχή χειρουργικά από το γεγονός ότι αποτελεί μία μικρή σε όγκο περιοχή. Επίσης τα διάφορα όργανα που βρίσκονται σε αυτή, όπως το ορθό,γεμίζουν την πύελο με αποτέλεσμα ο χώρος για να εκτελεστεί μία επέμβαση να είναι περιορισμένος. Ιδιαίτερα στο κάτω μέρος της πυέλου ο χώρος αυτός είναι ακόμα πιο περιορισμένος.

Το ορθό

01Το ορθό χωρίζεται σε τρία: το άνω, το μέσο και το κάτω ορθό.  Στην περιοχή αυτή της κάτω πυέλου ένας όγκος του ορθού (δηλαδή στο μέσο και κάτω ορθό) μπορεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα δύσκολη χειρουργική περίπτωση αφού βρίσκεται κοντά στους σφιγκτήρες μύες, οι οποίοι ελέγχουν τις κενώσεις. Παραδοσιακά οι όγκοι αυτοί αντιμετωπίζονταν με αφαίρεση και των σφιγκτήρων με συνέπεια μόνιμη κολοστομία (σακουλάκι ή παρά φύση έδρα).

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των όγκων επικεντρώνεται εκτός από το άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα (ριζική αφαίρεση του όγκου) και στο να διατηρηθούν οι σφιγκτήρες και να αποφεύγεται η μόνιμη κολοστομία (sphincter saving operation).

Εγχειρήσεις του ορθού

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το oρθό μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να χρειαστεί να αφαιρεθούν οι σφιγκτήρες μύες του πρωκτού,  οι  οποίοι ελέγχουν τις κενώσεις και έτσι αποφεύγεται η μόνιμη κολοστομία (sphincter saving operation).

1. Λαπαροσκοπική ολική εκτομή του ορθού και μέσο-ορθού (ΤΜΕ – Total Mesorectal excision)

Εφαρμόζεται για όγκους του μέσου και κάτω ορθού.

Χρειάζεται μία σχετική - έστω και μικρή - απόσταση του όγκου από τους σφιγκτήρες (όγκοι του κάτω ορθού) έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η συνέχεια του εντέρου χωρίς να αφαιρεθεί μέρος των σφιγκτήρων μυών. Αυτό επιτυγχάνεται με ένωση ανάμεσα στο παχύ έντερο και ότι απέμεινε από το ορθό και χωρίς να πειραχτούν οι σφιγκτήρες μύες (κολο-πρωκτική αναστόμωση). Περιλαμβάνονται όγκοι οι οποίοι έχουν ακτινοβοληθεί και συρρικνωθεί προεγχειρητικά με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διατήρηση μέρους η όλων των σφιγκτήρων και έτσι να αποφεύγεταιη μόνιμη κολοστομία (σακουλάκι / παρά φύση έδρα).

Η λαπαροσκοπική χειρουργική σε αυτή την περίπτωση προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της χειρουργικής της γρήγορης αποκατάστασης (fast track surgery), δηλαδή χειρουργική με μικρές τομές και μικρότερο χειρουργικό τραύμα που έχει ως αποτέλεσμα:

  • Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο
  • Γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς
  • Γρηγορότερη επάνοδο του εντέρου στη φυσιολογική του λειτουργία
  • Λιγότερες επιπλοκές και
  • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο

Όλα αυτά συνεπάγονται γρηγορότερη αποκατάσταση και επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες.

2. Διοορθική ολική εκτομή του ορθού και μέσο-ορθού(ΤαΤΜΕ – Transanal Total Mesorectal Excision)

Με την τεχνική αυτή ακολουθείται η αντίστροφη πορεία και η επέμβαση εκτελείται από κάτω προς τα επάνω (από τη περιοχή του πρωκτού προς το επάνω μέρος της πυέλου) σε συνδυασμό με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Όπως και στις διορθικές ενδοσκοπικές εγχειρήσεις για όγκους του ορθού χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ΤΑΜΙS.

Μέσω αυτής εισάγονται η κάμερα και εργαλεία όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη λαπαροσκοπική χειρουργική και μέσω αυτών εκτελείται η αφαίρεση του ορθού. Με τη βοήθεια λαπαροσκοπικής χειρουργικής κινητοποιείται το παχύ έντερο έτσι ώστε το ορθό να εξαχθεί από τον πρωκτό. Στο τέλος εκτελείται η κολο-πρωκτική αναστόμωση (ένωση του εντέρου) και αποκατάσταση της συνέχειας του διαμέσου του πρωκτού.

Έτσι η τεχνική αυτή συνδυάζει τη χειρουργική μέσω φυσικών οπών και τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Και οι δυο τεχνικές εντάσσονται στη χειρουργική της γρήγορης αποκατάστασης (fast track surgery).

03

Ενδείξεις 

  • Όγκοι του μέσου και κάτω ορθού όπου η προσπέλαση στη πύελο από επάνω προς τα κάτω είναι δύσκολη λόγω στενότητας της πυέλου.
  • Όγκοι κάτω ορθού που βρίσκονται κοντά στους σφιγκτήρες όπου χρειάζεται να αφαιρεθεί μαζί με το ορθό και ένα μέρος ή ολόκληρος ο έσω σφιγκτήρας του πρωκτού (διατηρείται ο έξω σφιγκτήρας) και επιτυγχάνεται η ένωση του εντέρου με τον πρωκτό ( κολο - πρωκτική αναστόμωση). Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μερική η ολική διασφιγκτηριακή εκτομή του όγκου (intersphincteric resection).

Low rectal tumours – Rullier Classification

04

3. Διοορθική ενδοσκοπική αφαίρεση πρώιμου όγκου ορθού

Με τη βοήθεια της πλατφόρμας ΤΑΜΙS αφαιρούνται τοπικά μικροί και πρώιμοι (αρχικού σταδίου) όγκοι ορθού αποκλειστικά μέσω του ορθού (χειρουργική μέσω φυσικού στομίου) και χωρίς τομές με αποτέλεσμα τη γρήγορη αποκατάσταση (fast track surgery). 

05

4.Κοιλιοπερινεϊκη εκτομή του ορθού

Σε λίγους όγκους του κάτω ορθού οι οποίοι έχουν προσβάλλει και τους 2 σφιγκτήρες μύες του πρωκτού (έσω και έξω σφιγκτήρα) και παρόλη την προεγχειρητική ακτινοβολία αυτό δεν αλλάζει (δηλαδή δεν συρρικνώνεται ο όγκος) τότε δεν είναι δυνατή η διάσωση των σφιγκτήρων. Διότι θα σήμαινε ότι, αν οι σφιγκτήρες παρέμεναν με σκοπό να αποφευχθεί η μόνιμη κολοστομία, η νόσος θα παρέμενε και θα επανεμφανιζόταν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μετά την αφαίρεση του ορθού εκτελείται μόνιμη κολοστομία. 

Η επέμβαση αυτή μπορεί να εκτελεστεί με τη βοήθεια λαπαροσκοπικής χειρουργικής  με αποτέλεσμα τη γρήγορη αποκατάσταση. 

Δείτε το βίντεο

 

Τελευταία Νέα - Blog

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

01 01 01 01 05

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηροδότου 22, Γλυφαδα, 16675
Για ραντεβού καλέστε μας στο 210-9620858 και 6986747401