Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022

Ρομποτική χειρουργική βουβωνοκήλης και ρομποτική χολοκυστεκτομή

Δύο σημαντικές μελέτες, οι οποίες αφορούσαν τη ρομποτική χειρουργική, δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά πρόσφατα.

Η πρώτη μελέτη (Robotic Inguinal vs Transabdominal Laparoscopic Inguinal Hernia Repair. The RIVAL Randomized Clinical Trial. JAMA Surgery 2020. doi:10.1001/jamasurg.2020.0034) αποτέλεσε μία πιλοτική πολυκεντρική κλινική μελέτη, η οποία ήταν και η πρώτη που προσδιορίζει εάν η ρομποτική προσέγγιση για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης οδηγεί σε βελτιωμένα μετεγχειρητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λαπαροσκοπικές μεθόδους αποκατάστασης βουβωνοκήλης.

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της μελέτης περιελάμβαναν τις εξής παραμέτρους:

μετεγχειρητικό πόνο, ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία, κινητικότητα, νοσηρότητα του τραύματος και κοσμητικό αποτέλεσμα. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιελάμβαναν το κόστος, την εργονομία του χειρουργού και τον ψυχικό φόρτο εργασίας του χειρουργού. Αναλύθηκαν 102 ασθενείς με πρωτοπαθή βουβωνοκήλη στη μία πλευρά ή υποτροπιάζουσα βουβωνοκήλη με διάρκεια παρακολούθησης 30 ημερών. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 54 ασθενείς (48 [88,9%] άνδρες) στη λαπαροσκοπική ομάδα με μέση ηλικία τα 57,2 έτη ενώ συμπεριλήφθηκαν 48 ασθενείς (44 [91,6%] άνδρες) στη ρομποτική ομάδα με μέση ηλικία τα 56,1 έτη. Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τα συμβάντα τραύματος, τις επανεισαγωγές, τον μετεγχειρητικό πόνο ή την ποιότητα ζωής. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης, η ρομποτική διακοιλιακή προπεριτοναϊκή αποκατάσταση της βουβωνοκήλης συσχετίστηκε με μεγαλύτερους μέσους χρόνους επέμβασης και υψηλότερο μέσο κόστος ενώ δεν υπήρχαν διαφορές στην εργονομία των χειρουργών μεταξύ των ομάδων.

Η δεύτερη μελέτη αποτέλεσε μία αναδρομική μελέτη σε ένα μόνο ακαδημαϊκό ίδρυμα ( Robotic Cholecystectomies: What are They Good for? - A Retrospective Study - Robotic versus Conventional Cases. Journal of Surgical Research 2022, 278: 350-355), η οποία διερεύνησε τα πιθανά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, καθώς και των συγκεκριμένων παραγόντων που αυξάνουν το κόστος στην χειρουργική αντιμετώπιση της χολοκυστοπάθειας. Η μελέτη αυτή περιέλαβε 283 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ρομποτική χολοκυστεκτομή και 1438 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μη ρομποτική, δηλαδή σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μεταξύ των ετών 2012 και 2018. Όλες οι χολοκυστεκτομές ήταν πρωτογενείς χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς δευτερεύουσες επεμβάσεις. Οι ρομποτικές χολοκυστεκτομές συσχετίστηκαν με υψηλότερο μέσο συνολικό κόστος σε σύγκριση με τις συμβατικές επεμβάσεις, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μεταβλητό κόστος και το κόστος χειρουργικής επέμβασης. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είχαν μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής (1,7 έναντι 1,1 ημέρες) σε σύγκριση με τις ρομποτικές επεμβάσεις - με πάνω από 10 φορές περισσότερους να απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο μετεγχειρητικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο μικρότερο τραύμα των ιστών που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική.

Δείτε το βίντεο

 

Τελευταία Νέα - Blog

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

01 01 01 01 05

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ηροδότου 22, Γλυφαδα, 16675
Για ραντεβού καλέστε μας στο 210-9620858 και 6986747401